All tagged spontanabort

Spontanabort

Et tema som er vanskelig for mange å snakke om, også for oss. Men samtidig viktig og vi håper at det er flere enn oss som kan lene seg litt på de kloke ordene til lege Madeleine Engen.